Meerderheid zp’ers kritisch over kabinetvoorstellen vervanging Wet DBA

Negatief over voorstel opdrachtduur, positiever over voorstel tarief