SLUIT MENU

“Een activerende arbeidsmarkt noodzakelijker dan ooit”

Alliantie Samen werken voor werk roept op tot vernieuwende samenwerking

Iedereen aan de slag, aan de slag voor iedereen roepen ABU, Cedris, NRTO en OVAL – verenigd in de alliantie Samen werken voor werk – de politiek op snel gerichte maatregelen te nemen om een ‘coronabestand’ met werkzoekenden te voorkomen. De alliantie pleit er daarom voor om haast te maken met de invoer van een ontwikkelrekening voor iedereen, een activerend inkomensbeleid, harmonisatie van arbeidsmarktinstrumenten, recht op begeleiding naar werk en een beter zicht op werkzoekenden.

Vernieuwende samenwerking is hierbij cruciaal

De impact van de coronacrisis vergroot de noodzaak om sneller verbeteringen door te voeren, stelt de alliantie. Wachten op een volgend kabinet is onverstandig. Kansen op werk zijn er in de groeisectoren. Om mensen snel van-werk-naar-werk of van-uitkering-naar-werk te helpen, is scholing en begeleiding noodzakelijk. Mensen moeten weer fit gemaakt worden voor deze vernieuwde arbeidsmarkt. Een forse uitbreiding van het scholingsbudget na NOW 2.0 is dan ook nodig.

Daarbij is inzicht in profielen in de bestanden van UWV en gemeenten essentieel. Daarom pleiten de alliantiepartners voor één kansenregister waar werkgevers direct contact kunnen leggen met kandidaten.

De stap naar werk moet eenvoudiger en zonder risico’s

De crisis zal velen raken, vooral mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Belangrijk is om hen zo actief mogelijk te houden. Het moet lonend zijn om (tijdelijk) werk aan te nemen, zonder risico’s op financiële problemen vanwege verschillende geldstromen, of problemen door terugval. Een dergelijk flexibel sociaal vangnet maakt ‘simpel switchen’ tussen banen of van werkloosheid naar werk mogelijk. De inzet voor kwetsbare mensen blijft nodig om de ambitie van een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Voor een groep mensen zal loonvormende arbeid zonder ondersteuning nooit een reëel perspectief worden. De alliantie pleit daarom voor een flinke verruiming van de huidige reguliere participatiebudgetten. Juist door de coronacrisis zijn deze budgetten nog harder nodig.

Samenwerking juist nu

De werkloosheid zal fors oplopen. Om de grote stroom van werkzoekenden op te kunnen vangen, zijn de juiste arbeidsmarktinstrumenten nodig en is het cruciaal dat publieke en private arbeidsmarktpartijen juist nu de handen in één slaan. Dat vraagt om vernieuwende samenwerking waarbij de werkzoekende centraal staat en bestaande schotten tussen organisaties en regelingen worden weggenomen. Landelijk, regionaal en lokaal. Ieder vanuit zijn eigen expertise. De alliantie Samen werken voor werk biedt middels de duizenden aangesloten dienstverleners per arbeidsmarktregio een wendbaar en passend arrangement op maat, waarmee werkzoekenden en werkgevers snel en op grote schaal bij elkaar gebracht worden. Hiermee geeft de alliantie tevens invulling aan de oproep van de commissie Regulering van werk om te komen tot een maatschappelijke alliantie voor een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Het volledige statement is hier te downloaden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Waarom altijd in paniek als er een crisis is….

    Waarom wordt er niet vooruit gedacht ipv altijd achteraf….

    Ondernemerschap bevorderen….creativiteit de kans geven…..minder regels…..ruimte voor Zelfstandige professionals en faciliteren ipv frustreren……..minder politiek en ambtelijke bemoeienis….hebben namelijk totaal geen beeld van wat er daadwerkelijk speelt in en op de arbeidsmarkt…..