SLUIT MENU

Over ABU

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening.

Toekomst van Werk
Werken in 2030: vier toekomstscenario’s

Hoe ziet werken in 2030 eruit? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op ons werk? Welke mogelijke scenario’s zijn er? En hoe dragen die scenario’s bij aan onze economie, de arbeidsparticipatie en het welzijn? Die vragen stonden centraal in een diepgaand onderzoek dat strategiebureau Futureproof in opdracht van de ABU heeft gedaan. [Lees meer …]

1 2 3