"Exploring the future of work & the freelance economy"

Over Karin Manuel

Dr. mr. K.A.H. Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organiseren en managen van succes in de muziek business. Momenteel is zij lector bij het NCOI, heeft zij een eigen adviespraktijk, MMCT, en is zij verbonden aan de Smart Group op het gebied van organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel.

ZP en Ondernemen
Wil de échte zelfstandige professional nu opstaan?

De Wet deregulering verklaring arbeidsrelaties is een feit en scherpt het onderscheid tussen zelfstandige professionals en professionals in loondienst aan. De betreffende wet beoogt schijnzelfstandigheid tegen te gaan en streeft naar een fiscale ordening op gedegen gronden. Motto: Wil de échte zelfstandige professional nu opstaan? Interessant is de vraag: Wat kenmerkt een zelfstandige professional écht en waarin verschilt hij wezenlijk van een professional in loondienst? [Lees meer …]

1 2