Categorie icoonToekomst van Werk

Ingrid Thijssen: “Hoe zorgen we dat mensen daadwerkelijk de transfer gaan maken naar een baan in een nieuwe sector? Dat vind ik spannend”

In een serie zomerinterviews kijken we met een pluriforme groep deskundigen naar de Toekomst van Werk. In deze bijdrage gaat VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in op de grote uitdagingen die de BV Nederland te wachten staan: “We moeten zorgen voor goed opgeleide mensen in de richtingen waar vraag naar is, zoals techniek en ict. Nog te veel jongeren kiezen voor richtingen waar weinig perspectief is.” [Lees meer …]

Martin Visser: “De arbeidsmarkt is veel gevarieerder dan de polder. Als je daar geen oplossing voor vindt, wordt het probleem steeds pregnanter”

In een serie zomerinterviews kijken we met een pluriforme groep deskundigen naar de Toekomst van Werk. In deze bijdrage gaat Martin Visser – econoom, journalist bij De Telegraaf en commentator bij onder meer EenVandaag – in op de uitdagingen van de polder om de veranderingen op de arbeidsmarkt bij te benen. Hij roept onder meer op om veel meer onderzoek te doen: “Ik zie geen pogingen om echt goed in kaart te brengen hoe groot de groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt nu eigenlijk is en waar die mensen tegenaan lopen.” [Lees meer …]

Damian Boeselager (Volt): “Radicale veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om moedige en radicale oplossingen”

In een serie zomerinterviews kijken we met een pluriforme groep deskundigen naar de Toekomst van Werk. In deze bijdrage gaat Volt-Europarlementariër Damian Boeselager in op het belang van een grensoverschrijdende aanpak van vraagstukken rondom de arbeidsmarkt: “Op het gebied van sociale verplichtingen willen we EU-breed een level playing field creëren.” [Lees meer …]

“In plaats van fixatie op contractvormen moeten we veel meer focussen op de kwaliteit van werk”

In een serie zomerinterviews kijken we met een pluriforme groep deskundigen naar de Toekomst van Werk. In deze bijdrage doet Anne Megens een oproep om de kwaliteit van werk – in al haar facetten – veel meer centraal te gaan stellen. Vooral een actief beleid rondom ‘een leven lang leren’ is van groot belang: “Als we op dat gebied geen stappen gaan zetten kan dat de economie echt gaan ondermijnen.” [Lees meer …]

1 2 3 47