"Exploring the future of work & the freelance economy"

Raad voor Werk en Inkomen

In de Raad voor Werk en Inkomen zijn werkgevers, werknemers en gemeenten verenigd. Samen overleggen zij hoe zij er voor kunnen zorgen dat de arbeids- en re-integratiemarkt beter functioneren. Ondanks hun verschillende invalshoeken en belangen zijn deze partijen immers gebaat bij samenwerking. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Op de golven van de economische conjunctuur verandert het beeld van werkgelegenheid en werkloosheid continu. De arbeidsmarkt kent zo zijn eigen dynamiek, maar laat zich toch ook bijsturen. Efficiënt en effectief beleid is daarvoor een eerste voorwaarde; draagvlak en gezamenlijke aanpak een tweede. Door zijn bijzondere samenstelling kan de RWI aan beide voorwaarden voldoen. Praktijkervaringen en kennis op basis van onderzoeken, analyses en bijeenkomsten leveren binnen de RWI de expertise op die noodzakelijk is om de arbeids- en re-integratiemarkt de goede kant op te duwen.De RWI bedient met zijn producten de spelers op de arbeidsmarkt. Allereerst natuurlijk de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar soms ook de Tweede Kamer of een ander ministerie.

Naar website
Terug naar de keuzetool
Vind advies & tooling

Vind uw beste adviesbureau, MSP of broker

Advisering organisaties over flexibele schil, inhuur ZZPers, verhouding vast- en flexibel personeel, brokers, contractmanagement, Managed Service Providors (MSP)

Vind advies & tooling
Vind bemiddelingsbureaus

Ondersteuning bij het vinden van interim professionals

Overzicht van bureaus die bemiddelen tussen opdrachtgever en ZiPer.

Vind bemiddelingsbureaus
Vind websites & apps

Tools en informatie voor zelfstandige professionals

Websites met informatie voor en over flexmarkt en ZP’ers, belangenbehartigers en verwijzingen naar handige app’s en tools voor ZP’ers.

Vind websites & apps

Vind alle interim opdrachten bij organisaties

De ZiPconomy marktplaatsenkaart is een overzicht van meer dan 200 organisaties (non profit en profit) die een (eigen) online marktplaatsen, inhuurdesks of jobboard gebruiken voor het inhuren van zelfstandige interim professionals / zzp’ers .

Vind Marktplaatsen
Vind jobboards

Vind commerciële opdrachten met interim opdrachten

Matching van vraag en aanbod van ZiP-opdrachten

Vind jobboards
VMS tool banner
VMS Selectie tool

Vind uw Vendor Management Systeem

Maak een selectie uit een 15-tal voor de Nederlandse markt beschikbare Vendor Management Systemen (VMS) om uw externe inhuur mee te beheren en te sturen.

VMS Selectie tool
Toekomst van Werk
“In plaats van fixatie op contractvormen moeten we veel meer focussen op de kwaliteit van werk”

In een serie zomerinterviews kijken we met een pluriforme groep deskundigen naar de Toekomst van Werk. In deze bijdrage doet Anne Megens een oproep om de kwaliteit van werk – in al haar facetten – veel meer centraal te gaan stellen. Vooral een actief beleid rondom ‘een leven lang leren’ is van groot belang: “Als we op dat gebied geen stappen gaan zetten kan dat de economie echt gaan ondermijnen.” [Lees meer …]