"Exploring the future of work & the freelance economy"

ZiPconomy Arena banner

The Executive Network

The Executive Network (TEN) levert executive search en interim management op het niveau van directie, bestuur en raad van commissarissen/-toezicht.