SLUIT MENU

Driewerf hoera! Juichen we straks ook voor de zzp-plannen van minister Koolmees?

Lisette van Rossum (ABU) wacht met spanning op de brief waarin minister Koolmees zijn plannen met de Wet DBA gaat uitwerken. Alleen als daar een ondernemersovereenkomst in staat, gaat ze juichen.

Vorige week vrijdag vierden we weer massaal met elkaar Koningsdag. De koninklijke familie was deze keer te gast in Groningen.

Koningsdag is niet altijd een nationale feestdag geweest. Gedurende de 19deeeuw was dat Waterloo-dag. Op 31 augustus 1885 werd Prinsessendag ingevoerd als nationale feestdag. Dit als gevolg van een tanende belangstelling voor Waterloo-dag.

In 1891 is de naam van de feestdag omgedoopt tot Koninginnedag. Toen Juliana koningin werd, werd het feest verplaatst naar haar verjaardag.

Vanwaar deze historie?

U zult zich wel afvragen: vanwaar deze blik in de historie van Koningsdag? De reden hiervan is erin gelegen dat er een mooie gelijkenis valt te trekken tussen Koningsdag en de ondernemersovereenkomst.

Zoals u misschien weet, zijn wij een groot voorstander van de invoering van de ondernemersovereenkomst, als de opvolger van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Met de invoering van deze overeenkomst behoren discussies over gezag eindelijk tot het (verre) verleden. Iets waar de praktijk echt naar snakt. Net als naar duidelijkheid vooraf.

Hoofdlijnenbrief Koolmees in aantocht

Wat staat er op korte termijn op dit dossier te gebeuren? Minister Koolmees en zijn collega-staatssecretaris Snel zullen nog voor het zomerreces richting Tweede Kamer met een hoofdlijnenbrief komen.

Ook komt er een vervolg op het kick-offoverleg met veldpartijen van eind januari 2018. De voorbereidingen hiervoor zijn al aan de gang. Dit vervolgoverleg vindt naar verwachting juni 2018 plaats.

Ondernemersovereenkomst gewenst

Wij hopen oprecht dat de minister en de staatssecretaris dan voor de markt goed nieuws hebben. En wel dat de plannen van het kabinet uit het regeerakkoord voor de onder-, midden- en bovenkant van de arbeidsmarkt geen doorgang zullen vinden, maar dat in plaats daarvan de keuze is gevallen op de introductie van de ondernemersovereenkomst.

Wel past hier een kanttekening. De onderkant van de arbeidsmarkt verdient hierbij wel extra aandacht, extra bescherming. Een arbeidsovereenkomst voor deze groep werkenden verplicht stellen is hiervoor de oplossing.

Het invoeren van de ondernemersovereenkomst in plaats van de eerder genoemde maatregelen uit het regeerakkoord zal voelen als een (be)kroning en wel van die van de zzp’er. Hiermee krijgt de zzp’er een volwaardige plaats in ons bestel.

U raadt al wat er klinkt als de minister en de staatssecretaris met deze boodschap naar buiten komen: een driewerf ‘hoera’!

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU

3 reacties op dit bericht

 1. – een ondernemersovereekomst biedt geen oplossing
  – een ondernemerovereenkomst ligt niet in lijn der verwachting
  – grote groepen zullen juist niet blij zijn met zoiets
  – nog eens een koerswijziging van het kabinet is zeer ongeloofwaardig

  Kortom: onzinnig wishfull thinking in eigen belang

  • Dat zie ik heel vaak, dat wishfull thinking.
   Waarschijnlijk denkt men hiermee de boel te kunnen beïnvloeden ofzo.
   In den haag denken ze gelukkig breder na over de problematiek.

 2. Een ondernemersovereenkomst die iets doet -echte vrijwaring van loonheffingen en andere soortgelijke verplichtingen- zou het arbeidsrecht volledig op zijn kop zetten. De dwingendrechtelijke werking van het arbeidsrecht zou dan op de schop gaan. Het is toch te hopen dat Koolmees verstandiger is dan dat. Overigens zou men eens moeten ophouden met zich een ‘Wet DBA complex’ aan te praten. Zzp’ers die zich gedragen als echte ondernemers hebben en hadden niks te vrezen.