SLUIT MENU

Beperking inzet zzp onderdeel Integraal zorgakkoord

Zzp’ers in de zorg moeten verplicht meedraaien met avond, nacht- en weekenddiensten. Tarieven worden gekoppeld aan cao-lonen en brancheorganisaties gaan duidelijke regels opstellen over de inzet van zzp’ers om daarmee schijnzelfstandigheid te voorkomen. Dat staat te lezen in een conceptversie van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties en met de zorgverzekeraars afspraken vastleggen over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor de komende jaren.

Een conceptversie van het IZA werd dit weekend door het ministerie van VWS naar enkele betrokkenen gestuurd en is nu uitgelekt.

Meer voorwaarden voor inhuren zzp’ers

Bij zorgorganisaties en zorgverzekeraars is er al langere tijd bezorgdheid over het groeiend aantal werknemers dat de overstap maakt naar het zzp-schap. Dat leidt nu dus tot een flink aantal afspraken. Zo ligt er de afspraak dat alle branches in de zorg en welzijn per 1 januari 2024 werkafspraken maken waarin  “verantwoordelijkheden tussen medewerkers in loondienst en zzp’ers helder en eerlijk verdeeld zijn, o.a. rondom ANW-diensten (red: avond-, nacht-, weekenddiensten), scholing en beloning.”

Het meedraaien met de onregelmatige diensten wordt dus een voorwaarde om als zzp’er ingehuurd te worden. De zorgverzekeraar gaat die voorwaarde ook stellen bij de inkoop van vrijgevestigden. Als onderlinge afspraken maken of betrekken bij inkoop niet lukt, zal wettelijke verankering worden verkend. De beloning van zzp’ers wordt gekoppeld aan cao-lonen.

Waar mogelijk in loondienst

Als uitgangspunt geldt dat zorgverleners ‘waar mogelijk in (vaste) loondienst werken’. De partijen willen dat in eerste instantie voor elkaar krijgen door “het zo aantrekkelijk mogelijk maken van werken in loondienst en van het zo aantrekkelijk mogelijk maken van praktijkhouderschap, ook voor de meer ondernemende zorgverleners en/of de zorgverleners die hechten aan meer regie over de invulling van de werkweek.”

Schijnzelfstandigheid voorkomen

Naast het zo aantrekkelijk mogelijk maken van werken in loondienst door goed werkgeverschap, willen de partijen afspreken dat schijnzelfstandigheid wordt vermeden. “Brancheorganisaties stellen duidelijke regels op over de inzet van zzp’ers en daarmee het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Brancheorganisaties vormen op grond van deze regels een eerste essentiële functie in handhaving van de wet DBA en het voorkomen van schijnzelfstandigheid door hun leden aan deze regels te committeren.”

Verder gaan werkgevers  en zzp-brancheorganisaties zorgen voor verhoogde bewustwording over verantwoordelijkheden en de (financiële) gevolgen van het zzp-schap.

Van concept naar definitief akkoord

Zoals gezegd betreft dit voorgenomen afspraken uit een conceptakkoord. Er praten nu bijna twintig partijen mee over het akkoord. Na een akkoord mogen ook nog andere brancheorganisaties reageren, waarna het akkoord aan de achterban moeten worden voorgelegd. Het kabinet hoopt op een definitief akkoord voor Prinsjesdag.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

6 reacties op dit bericht

 1. Zzp’ers in de zorg moeten verplicht meedraaien met avond, nacht- en weekenddiensten. Tarieven worden gekoppeld aan cao-lonen ?

  Ik zou zeggen, definitie van een schijnzelfstandige.

 2. Volgens mij zijn het juist de zzpersindezorg die de problemen op dergelijke tijdstippen oplossen…..dit is opnieuw een bewijs dat de dames en heren in Den Haag het enerzijds niet begrijpen, maar anderzijds en dat is veel schrijnender….ze zijn gewoon niet op de hoogte van wat erop de werkvloer plaatsvind….

 3. Dus dit IZA is erop ontworpen om de verpleegkundigen minder vrijheden en minder betaling te geven. Dit IZA is dan toch gewoon voor werkgevers en overheid om kosten te beheersen en organisatie te faciliteren? Het zal de krapte en de tekorten dan toch alleen maar laten oplopen? Waarom krijgt zorgpersoneel geen bijzondere voorrechten aangeboden? We hebben toch meer mensen nodig en niet minder? Het woord aantrekkelijk werkgeverschap betekent op zich niets. Waarom geen gratis kinderopvang? Waarom geen korting op premie/eigen risico ZKV? Waarom geen voorrang op sociale huurwoning? etc.

 4. Ik ben nu echt helemaal flabbergasted! Dus als ik het goed begrijp wil men het zzp-tarief koppelen aan een caoloon. Terwijl wij wel ons pensioen bij elkaar moeten harken en de meeste van ons een torenhoge aov verzekering hebben. Ach, dat is natuurlijk maar bijzaak daar wordt geen rekening mee gehouden. Wat is nu het daadwerkelijke probleem? Ik zie het niet meer. En wat betreft de onregelmatige diensten………..deze worden allang ingevuld door zzp’ers. Wij vullen overal gaten op, maakt niet uit wat voor dienst het is. Aanpakken, doorgaan en niet zeuren.

 5. Zoals hierboven ook al opgemerkt, hoe is het mogelijk dat zoveel partijen aanlomen met regels (geen adviezen!) als aanpassing tarieven aan cao-lonen (??) en opgelegde werktijden?

  HET voorbeeld van een machtsverhouding en dus met zekerheid problemen met de belastingdienst.

  Waardeer toch eens het ondernemerschap!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.